MetraSCAN 3D-R (Robotem ovládaný optický CMM 3D skener)

MetraSCAN 3D-R je inovativní robotické řešení, které lze integrovat do projektů pro automatizaci výroby. Zaručuje přesné a rychlé měření, což se projevuje i na zvýšení produktivity a kvality výrobků.

V kombinaci s průmyslovými roboty zvyšuje MetraSCAN-R spolehlivost, rychlost a všestrannost on-line kontroly a procesu řízení jakosti.

MetraSCAN 3D-R – Inovativní robotické řešení „Robotem ovládaný optický CMM 3D skener“.

MetraSCAN 3D-R pracuje s duálním senzorem C-Track780 a lze jej kombinovat s více senzory v tzv. systému C-Link (2 nebo 4) a využít výhody velkého a komplexního pracovního prostoru.

Kanadská společnost Creaform je známa především pro své ruční skenery HandySCAN, Go!SCAN a MetraSCAN. Významným rysem těchto zařízení je jejich flexibilita, přesnost a nízká náročnost na prostor a mobilitu.

S vývojem technologií a stále se zvyšující poptávkou na robotické řešení pro kontrolu na výrobních linkách přichází firma Creaform s odpovědí v podobě MetraSCAN 3D-R. Vývojáři skloubili dosavadní znalosti a technologie z přenosných skenerů s dokonalou precizností robotů od výrobce KUKA a vytvořili rychlý, přesný a plně automatizovaný skener MetraSCAN 3D-R.

Řízení skeneru obstarává již standardní aplikace VxElements, která je implementována do prostředí softwaru Metrologic® X4 i-Robot.

Díky elegantnímu propojení těchto dvou aplikací dosáhli vývojáři jednotného řešení pro programování trasy KUKA robotu a ovládání skeneru s kompletním řešením pro inspekci a tvorbu reportů. Zásadní funkcí tohoto propojení bylo získání zpětné vazby pro pohyb robota. Ten díky získaným informacím reaguje na pohyb skenovaného objektu a přizpůsobuje trajektorii své dráhy změnám pozice a polohy kontrolovaného dílu.

Díky použití technologie TRUaccuracyTM je docíleno měření s přesností až 0,055 mm, a to bez ohledu na vibrace v místě měření, pohyb skeneru či skenovaného dílu. Systém zároveň zajišťuje sledování okolní teploty a varuje obsluhu při její dramatické změně. Ta by mohla ústit v nesprávnost naměřených hodnot v důsledku teplotní dilatace.

 

Výhody zařízení MetraSCAN 3D-R

Rychlost: Automatická kontrola a kontrola kvality až na několika stovkách výrobků přímo na výrobní lince za den.

Univerzálnost: Zařízení lze plně konfigurovat a programovat (vytvářet kontrolní programy) pro splnění automatizované kontroly dílů s různými velikostmi a tvary.

Vysoce přesné měření: Přesnost až 0,085 mm v dílenském prostředí (bez ohledu na nestabilitu, vibrace, kolísání teplot, atd.). Přesnost měření rozměrů je určena optickým snímačem CMM a je nezávislá na robotu.

Automatické zarovnání: Okamžité a spolehlivé zarovnání dílu vůči souřadnicovému systému. Optické reflektory umožňují automaticky detekovat pozici dílu a zarovnat do správné polohy.

Dynamické pozicování: Díky dynamickému režimu C-Track je měřený díl neustále sledován a systém automaticky hlídá jeho přesnou polohu vůči skenovací hlavě v prostoru. Systém sám upravuje trasu robota vůči dynamickému pozicování k měřenému objektu.

Kalibrace zařízení: rychlá kalibrace pomocí certifikovaného měřidla, která zajišťuje konstantní přesnost po celou dobu životnosti zařízení.

Průběžné monitorování parametrů: Zařízení si samo průběžně kontroluje parametry v měřené oblasti jako teplota, přesnost, kalibrace… Při náhlé změně pracovních podmínek zařízení upozorní obsluhu.

Ovládací program pro zařízení

Všechna zařízení firmy Creaform jsou obsluhována programem VXelements, který se stará o přenos dat, konfiguraci skenerů, optimalizaci výsledků a další operace. Díky integraci programu VXelements do aplikace Metrologic i-Robot vznikl program s neuvěřitelnou funkční silou. Pomocí aplikace Metrologic lze programovat trasu robota a provádět kontrolu naskenovaných součástí. Program je uzpůsoben pro automatizovanou kontrolu na výrobní lince. Integrovaný program VXelements zaručuje neustálý kontakt s robotem a přenos nasnímaných dat do kontrolního režimu.

Optimalizační algoritmy:

 • Optimalizovaný záběr výstupu;
 • Bez omezení rozlišení skenování: před nebo po skenování je možné kdykoliv změnit rozlišení;
 • Real-time rendrování povrchu.

Metrologic X4 i-Robot Metrologie Software

X4 i-Robot výroba metrologie řešení je ideální pro aplikace, které vyžadují flexibilitu a produktivitu a zároveň poskytují vysokou metrologickou přesnost.

 • Pohyby robota perfektně synchronizované s měřením.
 • Trajektorie robota zcela řízena částí programu Metrolog X4.

Aplikace automatizované kontroly dílů

 • On-line kontrola v sériové výrobě, až do několika set dílů za den
 • On-line kontrola dílů v rozmezí velikosti 0,5 až 3 metry
 • Analýza naskenované součásti vůči CAD datům
 • Kontrola kvality výrobku od dodavatele
 • Posuzování shody 3D modelů vůči originálním náhradním dílům nebo výrobním nástrojům
 • Posouzení shody vyráběných dílů proti originálům

Technické specifikace zařízení MetraSCAN 3D-R

MetraSCAN 3D-R je dodáván ve dvou vyhotoveních. Zásadním rozdílem je použití dvou různých skenovacích hlav. Parametry každého řešení jsou uvedeny v tabulce:

Typ skenovací hlavy MetraSCAN 70-R MetraSCAN 210-R
  Váha 2,75 kg
  Rozměry 282 x 250 x 282 mm
  Frekvence měření 36 000 měření /sek.
  Objemová přesnost (se C-Track 780)(1) 0,085 mm
  Objemová přesnost
  (v kombinaci s MaxSHOT 3D, nebo C-Link)
0,085 mm při L(2) ≤ 1,2 m 0,055 mm + 0,025 mm/m při L > 1,2 m
  Rozlišení v osách x, y, z 0,05 mm 0,1 mm
  Operační vzdálenost skeneru 152 mm 300 mm
  Hloubka zorného pole ± 50 mm ± 100 mm
  Velikost pole laserového kříže 70 mm x 70 mm 210 mm x 210 mm
  Teplotní rozmezí pracovního prostoru 15-40 °C
  Rozsah vlhkosti (bez srážlivosti)    10-90 %
  Certifikace EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1

 

MetraSCAN-R v provozu

* Pomocí šipek na spodní liště přehrávače se můžete posunout na další video

  
  
  
  
Záznamy Webinářů
Záznam webinářů
Odběr novinek e-mailem

Váše jméno:

Váš e-mail:

Kolik je 10 + 6? (antispam)

Kontakt

SolidVision, s.r.o.
Josefy Faimonové 11a, 628 00 Brno

e-mail: hsc@solidvision.cz
telefon: +420 533 433 111
IČ: 26280442, DIČ: CZ26280442