Výstupní data ze 3D skenerů

3D skener vytváří informace o snímaném objektu ve 3D. Každý skener má předem určené, v jakém formátu může exportovat nasnímaná data. Zařízení od firmy Creaform umožňuje exportovat jak mračna bodů, tak přímo STL data. Typ výstupních dat je důležitý pro následující zpracování těchto dat v dalších aplikacích.

Nejčastěji exportovaná data:

1) Přípona *.STL (STereoLithography), *.OBJ

Data jsou vyjádřena pomocí trojúhelníkové sítě. Data jsou přehlednější pro další úpravu, jelikož trojúhelníky tvoří povrch modelu a vytváří tak reálný dojem plošného modelu. STL data dokáže většina CAD systémů načíst pouze jako grafiku, některé programy však dokážou tato data zpracovávat do ploch čitelných v CAD aplikacích. STL data jsou používána pro přímý tisk na všech 3D tiskárnách. Jedná se o nejjednodušší vyjádření tvaru 3D modelu.

STL data

Ukázkový soubor STL ke stažení ZDE

Ukázkový soubor OBJ (model zjednodušen) ke stažení ZDE

 

2) Přípona *.OBJ

Data jsou vyjádřena pomocí trojúhelníkové sítě. Data jsou přehlednější pro další úpravu, jelikož trojúhelníky tvoří povrch modelu a vytváří tak reálný dojem plošného modelu. Tyto data navíc obsahují i texturu, kterou tvoří snímky zachycené během 3D skenování.

OBJ náhled

Ukázkový soubor OBJ (model zjednodušen) ke stažení ZDE

 

3) Mračno bodů, přípona *.dxf, *.igs, *.asc, *.vtx, *.wrl, *.obj

Mračno bodů definuje 3D objekt pomocí nasnímaných bodů s polohou X,Y,Z. Přídavnou hodnotou pro tyto body může být směr normály a informace o barvě bodu. Body nejsou nijak spojené. Vizuálně se s mračnem bodů hůře pracuje, jelikož povrch není vyjádřen plošně a viditelnost všech bodů uživatele mate. Při provádění řezu mračnem bodů se zobrazují v rovině řezu pouze protnuté body. Tento výstupní formát používají hlavně skenery, které snímají velkou oblast kolem sebe.

Mračno bodů

Ukázkový soubor IGS ke stažení ZDE

Ukázkový soubor ASC ke stažení ZDE

Ukázkový soubor PTS ke stažení ZDE

Ukázkový soubor WRL ke stažení ZDE

 

Záznamy Webinářů
Záznam webinářů
Odběr novinek e-mailem

Váše jméno:

Váš e-mail:

Kolik je 10 + 6? (antispam)

Kontakt

SolidVision, s.r.o.
Josefy Faimonové 11a, 628 00 Brno

e-mail: hsc@solidvision.cz
telefon: +420 533 433 111
IČ: 26280442, DIČ: CZ26280442