Open menu

VXmodel

Program VXmodel od firmy Creaform 3D je nástroj pro základní provádění reverzního inženýrství. Tento program je doplňkem pro již známý software VXelements. Pracovník si v software může prokládat skrz naskenovaná data geometrické prvky, prokládat řezy a vytvářet NURBS plochy. Tyto prvky lze následně exportovat do CAD modeláře a použít pro tvorbu plnohodnotného CAD modelu.

- Úprava STL dat
- Podpora přímého načítání STL sítě
- Rychlá a účinná pomůcka pro konstruktéry

Poptávka produktu

Možnosti programu VXmodel

V roce 2014 uvedla firma Creaform na softwarový trh své vlastní řešení zaměřené na základní reverzní inženýrství pod názvem VXmodel. Program je implementován do prostředí obslužného programu VXelements. Snahou programu není nahradit specializované řešení pro reverzní inženýrství, např. Geomagic Design X. Účelem tohoto programu je vyplnit mezeru mezi 3D skenováním a CAD modelováním a tyto dvě disciplíny mezi sebou propojit. VXmodel umožňuje zachytit základní tvary pomocí prvků, ploch, kontur, NURBS plošného modelu a ty následně exportovat do renomovaných CAD programů.

Do programu VXmodel lze importovat jakoukoliv polygonovou síť i z jiných skenerů než od firmy CREAFORM, vždy ve formátu STL.

VXmodel_4

Pozicování

Před úpravou dat je vhodné zarovnat pozici naskenovaných dat vůči souřadnému systému.

Program VXmodel nabízí řadu nástrojů pro pozicování,
lze použít referenční prvky/entity, ale také natočení a posunutí.

VXmodel_5

Geometrické prvky a 2D řezy

Na základě 3D skenu lze vytvořit geometrické prvky, křivky a 2D řezy. Vysoce flexibilní a uživatelsky příjemné prostředí programu VXmodel umožňuje rozdělit síť na primitiva a exportovat je do CAD programu.

VXmodel_7

Úprava sítě

Program VXmodel vylepšuje 3D skenovanou síť pro
další práci v CAD aplikacích nebo pro 3D tisk.

Funkce důležité pro úpravu dat :

 • oprava chyb trojúhelníků
 • vyhlazení sítě pro snazší tvorbu NURBS plochy
 • optimalizace velikosti dat pomocí zjednodušování sítě
 • oprava normál
 • automatické vyhledávání a záplatování děr
 • vyhlazení a editace hranic, atd.
VXmodel_8

Editace sítě

Program VXmodel pomáhá upravovat 3D naskenovanou síť, kontrolovat zavřenost modelu
a rychle generovat data pro 3D tisk.

Nástroje pro editaci sítě:

 • změna měřítka sítě
 • kontrola uzavřenosti modelu
 • tvorba tenkostěnného modelu
 • vysunutí hranice
 • rozdělení sítě pomocí roviny, nebo křivky, atd.
VXmodel_6

NURBS plochy

Program VXmodel umožňuje snadno vytvořit NURBS plochu pro definici freeform ploch a jejich export do CAD programů. Výkonný algoritmus generuje automatickou kvalitní NURBS plochu, lze snadno editovat parametry ploch a způsob generování záplat. V současné době se jedná o jeden z nejlépe vyvinutých algoritmů pro tvorbu NURBS ploch vůbec.

VXmodel_9

Porovnání sítě

Porovnání sítě umožňuje zkontrolovat odchylku mezi CAD modelem a sítí, nebo porovnání 2 sítí.  Porovnání sítě s CAD modelem ověřuje kvalitu reverzního inženýrství, porovnání dvou sítí zobrazuje změny vzniklé během úpravy sítě a jejich zhodnocení.

Zaujal vás VXmodel?

Můžete nás kontaktovat telefonicky, e-mailem, nebo pomocí kontaktního formuláře. Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy a v případě zájmu připravíme nezávaznou nabídku.

Podobné produkty