Výpočetní tomografie ve strojírenství

CT skenVysoké nároky na současné metody nedestruktivního testování (NDT – non-destructive testing) zahrnují mnohdy požadavky na provedení analýzy vnitřní struktury materiálů a ověření vlastností daného materiálu (pórovitost, obsah materiálu ve vzorku, defekty atd.). Rentgenová výpočetní tomografie je progresivní metodou, která se dnes využívá právě k těmto účelům.

První oblastí, kde se výpočetní tomografie (CT – computed tomography) v první polovině 70. let minulého století uplatnila, bylo lékařství. Zde se osvědčila jako jedinečný diagnostický nástroj, a teprve o dvacet let později došlo s rozvojem technologií k rozšíření této metody i do oblasti průmyslu. Zde od té doby slouží zejména k inspekci průmyslových obrobků, k analýze dutin, vad materiálů. Technologický vývoj během několika málo let posunul tuto metodu mezi klíčové nástroje NDT.

Digitální radiografie

 

DesktomPrincipem metody je interpretace stínového obrazu, který vzniká na základě rozdílné schopnosti různých částí materiálu zkoumaného objektu absorbovat rentgenové záření. Míra schopnosti pohlcovat rentgenové záření se zvyšuje s protonovým číslem dané látky.

Objekt je tedy prozářen a jeho obraz promítán a dále zpracováván.

Ke  zviditelnění stínového obrazu je využíváno speciálních detektorů, které převádějí fotony rentgenového záření na elektrický signál. Podle typu detektoru existují různé druhy radiografie. Metoda, která umožňuje digitální zobrazení objektu v řezu za použití tzv. Flat panel detektorů se nazývá digitální (přímá) radiografie.

 

Princip rentgenové mikrotomografie

Pokud využijeme principu digitální radiografie a snímaný objekt pozicujeme v osách tak, abychom získali projekce ze všech úhlů, můžeme jednotlivé snímky z detektoru složit v trojrozměrný voxelový model (voxel je objemová obdoba pixelu). Metoda, která kombinuje principy digitální radiografie a softwarové rekonstrukce objektu k vytvoření 3D modelu včetně jeho vnitřní i vnější geometrie, struktury materiálu i opticky nedostupných prvků, bývá označována také jako rentgenová mikrotomografie. Výsledkem je voxelová reprezentace objektu (model) včetně jeho vnitřní struktury. Někdy bývá tato technologie označována jako 3D CT skenování.

 

Záznamy Webinářů
Záznam webinářů
Odběr novinek e-mailem

Váše jméno:

Váš e-mail:

Kolik je 10 + 6? (antispam)

Kontakt

SolidVision, s.r.o.
Josefy Faimonové 11a, 628 00 Brno

e-mail: hsc@solidvision.cz
telefon: +420 533 433 111
IČ: 26280442, DIČ: CZ26280442