Open menu

Design a 3D tisk

Úprava nasnímaných 3D dat pro další využití. Data lze následně tvarově upravovat a deformovat dle představ a potřeby obsluhy. Data pak lze exportovat do dalších software, nebo poslat na 3D tiskárnu.