Open menu

CT skenování

Vysoké nároky na současné metody nedestruktivního testování (NDT) zahrnují i požadavky na provedení analýzy vnitřní struktury materiálů a ověření vlastností daného materiálu (pórovitost, obsah materiálu ve vzorku, defekty atd.). Často je také potřeba skenovat opticky nedostupnou geometrii a tvar. Rentgenová výpočetní tomografie je progresivní metodou, která se dnes využívá právě k těmto účelům.

Zobrazit tomograf

CT skenování
CT skenování

Použití CT tomografie

První oblastí, kde se výpočetní tomografie (CT – computed tomography) v první polovině 70. let minulého století uplatnila, bylo lékařství. Zde se osvědčila jako jedinečný diagnostický nástroj. Teprve o dvacet let později došlo s rozvojem technologií k rozšíření této metody i do oblasti průmyslu. Zde se od té doby používá zejména k inspekci průmyslových obrobků, k analýze dutin a vad materiálů. Technologický vývoj během několika málo let posunul tuto metodu mezi klíčové nástroje NDT.

Příklady aplikací