Open menu

CT skenování

Vysoké nároky na současné metody nedestruktivního testování (NDT) zahrnují i požadavky na provedení analýzy vnitřní struktury materiálů a ověření vlastností daného materiálu (pórovitost, obsah materiálu ve vzorku, defekty atd.). Často je také potřeba skenovat opticky nedostupnou geometrii a tvar. Rentgenová výpočetní tomografie je progresivní metodou, která se dnes využívá právě k těmto účelům.

Zobrazit tomograf

CT skenování
CT skenování

Použití CT tomografie

První oblastí, kde se výpočetní tomografie (CT – computed tomography) v první polovině 70. let minulého století uplatnila, bylo lékařství. Zde se osvědčila jako jedinečný diagnostický nástroj. Teprve o dvacet let později došlo s rozvojem technologií k rozšíření této metody i do oblasti průmyslu. Zde se od té doby používá zejména k inspekci průmyslových obrobků, k analýze dutin a vad materiálů. Technologický vývoj během několika málo let posunul tuto metodu mezi klíčové nástroje NDT.

CT skenování

Radiografie

Radiografie umožňuje 2D transmisní zobrazení objektu rentgenovým zářením. Na základě rozdílné schopnosti různých materiálů absorbovat RTG záření jejich získáme stínový obraz. Tato jednoduchá metodu umožňuje v reálném čase kontrolu sestav, hledání mechanických vad, inspekci potravin apod.

CT skenování

Tomografie

Pokud využijeme principu digitální radiografie a získáme soubor projekcí objektu v 360 stupňové rotaci, můžeme jednotlivé snímky zpětnou projekcí opět složit v trojrozměrný voxelový model (voxel je objemová obdoba pixelu). Tento model bude obsahovat komplexní informaci o vnitřní i vnější geometrii objektu včetně opticky nepřístupných oblastí, defektů a materiálových vad. Tato data pak můžeme analyzovat výkonnými softwarovými nástroji a výsledky libovolně vizualizovat. Někdy bývá tato technologie označována i jako 3D CT skenování.

Příklady aplikací