Open menu

Výstupní data

3D skener vytváří informace o snímaném objektu ve 3D. Každý skener má předem určené, v jakém formátu může exportovat nasnímaná data. Zařízení od firmy Creaform umožňuje exportovat jak mračna bodů, tak přímo STL data.

Typ výstupních dat je důležitý pro následující zpracování těchto dat v dalších aplikacích.

Poptávka produktu

buldog

1. Přípona *.STL (STereoLithography)

Data jsou vyjádřena pomocí trojúhelníkové sítě. Data jsou přehlednější pro další úpravu, jelikož trojúhelníky tvoří povrch modelu a vytváří tak reálný dojem plošného modelu. STL data dokáže většina CAD systémů načíst pouze jako grafiku, některé programy však dokážou tato data zpracovávat do ploch čitelných v CAD aplikacích. STL data jsou používána pro přímý tisk na všech 3D tiskárnách. Jedná se o nejjednodušší vyjádření tvaru 3D modelu.

vase

2. Přípona *.OBJ

Data jsou vyjádřena pomocí trojúhelníkové sítě. Data jsou přehlednější pro další úpravu, jelikož trojúhelníky tvoří povrch modelu a vytváří tak reálný dojem plošného modelu. Tato data navíc obsahují i texturu, kterou tvoří snímky zachycené během 3D skenování.

buldog_point

3. Mračno bodů, přípona *.dxf, *.igs, *.asc, *.vtx, *.wrl, *.obj

Mračno bodů definuje 3D objekt pomocí nasnímaných bodů s polohou X,Y,Z. Přídavnou hodnotou pro tyto body může být směr normály a informace o barvě bodu. Body nejsou nijak spojené. Vizuálně se s mračnem bodů hůře pracuje, jelikož povrch není vyjádřen plošně a viditelnost všech bodů uživatele mate. Při provádění řezu mračnem bodů se zobrazují v rovině řezu pouze protnuté body. Tento výstupní formát používají hlavně skenery, které snímají velkou oblast kolem sebe.

Zaujal vás Výstupní data?

Můžete nás kontaktovat telefonicky, e-mailem, nebo pomocí kontaktního formuláře. Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy a v případě zájmu připravíme nezávaznou nabídku.