Open menu

Výběr 3D skeneru

V současné době je na trhu mnoho zařízení, která umí nasnímat fyzické objekty do 3D podoby. Při výběru zařízení pro 3D skenování je nutné si odpovědět na tyto otázky:

Díky odpovědím na níže uvedené otázky Vám zkušený odborník dokáže poradit, jaké řešení by se pro Vaši aplikaci hodilo nejlépe. Základní rozdělení 3D skenerů je následující:

Dotykové skenery (CMM)
Bezkontaktní laserové skenery
Optické skenery

Poptávka produktu

kcemu

1. K čemu naskenovaná data budou sloužit

REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ (RE)
Naskenovaná data budou předlohou pro tvorbu nového CAD modelu.
KONTROLA KVALITY (QC)
Pomocí 3D skeneru můžeme ověřit, zda je výrobek správně vyroben.
3D TISK
Naskenovaný 3D model lze ihned použít pro 3D tisk.
PRO DALŠÍ MODELOVÁNÍ DESIGNU („ZÁSTAVBA“)
Kolem nasnímaných dat lze vytvářet vlastní návrh nové součásti.

Velikostobjektu

2. Jak velký objekt budeme skenovat

Žádný 3D skener nedokáže naskenovat díl o velikosti 2cm a zároveň 5m, sbírat data stejnou rychlostí a mít přesné výsledky.

Ke správnému výběru 3D skeneru je tedy důležité si stanovit rozemzí velikosti dílů. Při špatně zvoleném typu 3D skeneru dojde k zhoršení přesnosti a skener se bude hůře používat.

textura

3. Skenování s texturou nebo bez textury

Pomocí 3D skenerů lze snímat objekty i s barevnou texturou. Tyto 3D modely lze následně používat pro video animace (prezentace) a grafické práce.

Zařízení snímající i barevnou texturu většinou skenují s menší přesností a jejich uplatnění je v archeologii, designu a památkové péči.

Skenery s vysokou přesností barevnou texturu nezachycují a používají se např. ve strojírenství.

int_exter

4. Místo skenování

Při volbě správného 3D skeneru musíme vzít také v úvahu místo (exteriér, interiér) kde bude zařízení provozováno. Aby bylo možné se 3D skenerem skenovat například venku, je nutné zvolit správnou technologii snímání objektu.

Při skenování je nutné také myslet na okolní teplotu, vibrace a světelné podmínky. Při výběru je tedy zapotřebí nastavit kritéria výběru tak, aby zařízení pracovalo s udanou přesností.

Při použití 3D skeneru mimo jeho pracovní podmínky může dojít ke zhoršení přesnosti, či znemožnění skenování.

cas

5. Kolik času máme na naskenování objektu

Vytvoření 3D skenu jakéhokoliv objektu chce čas. Potřebný čas se odvíjí od požadovaného počtu skenovaných objektů za den.

Při sériové kontrole je nutné si stanovit kolik času má 3D skener na nasnímání potřebné geometrie.

V případě skenování lidského těla je zapotřebí postavu naskenovat co nejrychleji, jelikož neustále dochází k lehkému pohybu postavy.

Loga

6. V čem budeme data dále zpracovávat

Ne každý software umožnuje práci s výstupy ze 3D skenerů jako STL, OBJ, WRL,… Při výběru 3D skeneru je tedy nutné prověřit své možnosti. Pokud již zakoupené software tyto formáty nepodporují, bude nutné myslet i na výběr dalšího software pro zpracování dat ze 3D skeneru.

Na trhu je spousta firem, které se dlouhou dobu zabývají vyvíjením software pro reverzní inženýrství, kontrolu kvality a zpracování 3D dat pro jiné aplikace. Hlavními zástupci těchto firem jsou Creaform, 3D Systems, InnovMetric, Geomagic.

Zaujal vás Výběr 3D skeneru?

Můžete nás kontaktovat telefonicky, e-mailem, nebo pomocí kontaktního formuláře. Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy a v případě zájmu připravíme nezávaznou nabídku.