Open menu

Kontrola kvality

Kontrola nasnímaných dat vůči CAD modelu, nebo jinému skenu.