Open menu

CT skenery

Vysoké nároky na současné metody nedestruktivního testování (NDT – non-destructive testing) zahrnují i požadavky na provedení analýzy vnitřní struktury materiálů a ověření vlastností daného materiálu (pórovitost, obsah materiálu ve vzorku, defekty atd.). Rentgenová výpočetní tomografie je progresivní metodou, která se dnes využívá právě k těmto účelům.