Open menu

Scan to 3D

Tento modul slouží k základní úpravě polygonální sítě (.scn, .3ds, .obj, .stl, .wrl, .ply, …) a mračna bodů (.xyz, .txt, .asc, .vda, .igs). Následně lze tyto objekty převést do ploch a pracovat s nimi ve 3D prostředí dostupnými nástroji pro úpravu ploch v 3D modeláři SolidWorks. Tento modul je obsažen v SolidWorks Premium.

Aktivace modulu a správné otevírání souborů
Modul je potřeba v SolidWorks aktivovat. Jděte do nabídky Nástroje -> Doplňkové moduly a potvrďte modul Scan to 3D jako aktivní. Při otevírání modelu je zapotřebí vybrat v rozbalovací roletce typ formátu: SOUBORY SÍTĚ (druhá položka odspodu). Při otevření souboru s formátem STL se modul neaktivuje a SolidWorks bude s STL sítí pracovat pouze graficky.

Poptávka produktu

scan_to_3d_menu

Průvodce přípravou sítě

Při použití této funkce Vás SolidWorks nadále postupně provází všemi možnostmi pro úpravu sítě nebo mračna bodů. Postup práce:

 • Zvolení sítě nebo mračna bodů (označení kurzorem v pracovní ploše)
 • Úprava orientace sítě (orientace nemusí být upravována, funkci nemusíme využít)
 • Odstranění nadbytečných dat (odmazání okolního šumu a nadbytečných míst)
 • Zjednodušení (procentuálně lze upravit celkovou velikost sítě nebo pouze v uživatelem označených oblastech)
 • Vyhlazení (tato funkce nám umožňuje vyhladit nerovnosti na zpracovávaném objektu. Opět je v nabídce globální nebo místní vyhlazení)
 • Vyplnění děr (pokud objekt obsahuje díry, modul je rozpozná a záplatuje)
 • Modelování ploch (automatické nebo řízené – viz níže)
scan_to_3d_upravasite

Úprava sítě

V této položce můžete libovolně měnit orientaci objektu, jeho polohu, kopírovat objekt na novou polohu a zvětšovat ho offsetem. Přesouvat/otáčet objektem lze parametricky nebo myší interaktivně v pracovním prostoru.

scan_to_3d_krivka

Průvodce křivkou

Tato funkce nám umožňuje získání křivek z importovaného objektu. Získané křivky jsou dále používány pro opětovné modelování dílu pomocí prvků vysunutí, tažení, atd… Křivky můžeme získat z řezů objektem nebo z hranic objektu.

scan_to_3d_aplocha

Průvodce plošným modelováním

 • Automatické modelování

SolidWorks si sám vytvoří návrh ploch na objektu a uživatel má možnost volby „Detailů plochy“. CAD přichytí na objekt jednotlivé plochy a v případě nesprávného uchycení uživatel upraví špatně uchycené plochy manuálně. Plochy nejsou parametrické.

scan_to_3d_mplocha

 • Řízené modelování:

V řízeném modelování uživatel ovlivňuje tvorbu ploch už od počátku. Prvním krokem je objekt rozdělit na regiony, ke kterým se následně budou přiřazovat plochy. V tomto módu SolidWorks přichytává k vybraným regionům zvolený tvar plochy (rovina, válec, kužel, koule, torus, vysunutí, B-splajn). Po přiřazení ploch k regionům lze využít funkce SolidWorksu pro úpravu ploch (ořezání, záplatování, odstranění, atd.) a model „doladit“.

scan_to_3d_analyza

Analýza odchylek

Tato analýza slouží pro kontrolu odchylek mezi polygonální sítí a nově vytvořenými plochami.

Nabízíme tři režimy kontroly:

 • Odchylka mezi plochou a sítí
 • Odchylka mezi křivkou a sítí
 • Odchylka sítě k síti

V každém režimu si může uživatel sám nastavovat rozsah tolerance kontroly a prvky, které se mají kontrolovat.

Zaujal vás Scan to 3D?

Můžete nás kontaktovat telefonicky, e-mailem, nebo pomocí kontaktního formuláře. Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy a v případě zájmu připravíme nezávaznou nabídku.