Open menu

EasyTom S

Vysoce flexibilní a efektivní systém s velkým skenovacím objemem (185x390 mm), avšak malými rozměry, je určen pro práci v kancelářích a laboratořích. Dodáván v různých konfiguracích rentgenky (max. 150 kV) a detektoru. V konfiguraci 110kV dosáhne max. rozlišení až 2μm. EasyTom S dokáže provádět měření dílů z plastů, kompozitních materiálů a lehčích kovů.

Kromě snadné obsluhy (Plug&Play) a bezúdržbového provozu, nabízí různé druhy akvizicí a má i silné softwarové prostředky pro korekci artefaktů a kvalitní rekostrukci. Systém umožňuje i úplnou automatizaci celého inspekčního procesu. Precizní provedení s motorizovanými dveřmi a granitovými pojezdy.

Poptávka produktu

vodomil4

Digitální radiografie

Principem metody je interpretace stínového obrazu, který vzniká na základě rozdílné schopnosti různých částí materiálu zkoumaného objektu absorbovat rentgenové záření. Míra schopnosti pohlcovat rentgenové záření se zvyšuje s protonovým číslem dané látky.

Objekt je tedy prozářen a jeho obraz promítán a dále zpracováván.

Ke zviditelnění stínového obrazu je využíváno speciálních detektorů, které převádějí fotony rentgenového záření na elektrický signál. Podle typu detektoru existují různé druhy radiografie. Metoda, která umožňuje digitální zobrazení objektu v řezu za použití tzv. Flat panel detektorů, se nazývá digitální (přímá) radiografie.

2019-06-13 16_06_09-Greenshot

Princip rentgenové mikrotomografie

Pokud využijeme principu digitální radiografie a snímaný objekt pozicujeme v osách tak, abychom získali projekce ze všech úhlů, můžeme jednotlivé snímky z detektoru složit v trojrozměrný voxelový model (voxel je objemová obdoba pixelu). Metoda, která kombinuje principy digitální radiografie a softwarové rekonstrukce objektu k vytvoření 3D modelu včetně jeho vnitřní i vnější geometrie, struktury materiálu i opticky nedostupných prvků, bývá označována také jako rentgenová mikrotomografie. Výsledkem je voxelová reprezentace objektu (model) včetně jeho vnitřní struktury. Někdy bývá tato technologie označována jako 3D CT skenování.

Zaujal vás EasyTom S?

Můžete nás kontaktovat telefonicky, e-mailem, nebo pomocí kontaktního formuláře. Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy a v případě zájmu připravíme nezávaznou nabídku.

Podobné produkty