Open menu

PolyWorks

PolyWorks | Inspector je efektivní řešení pro 3D kontrolu vyráběných součástí a vyhodnocování rozměrů s geometrickými tolerancemi.

Tento software nabízí metrologům velkou škálu nástrojů, jak vyhodnocovat výrobní proces jednotlivých dílů, nebo kontrolovat celé sestavy výrobků. PolyWorks umožňuje provádět kontrolu na již naskenovaných datech, nebo kontrolovat díly v reálném čase pomocí dotykové sondy, či skenovací hlavy.

Poptávka produktu

align2

Správné zarovnání dat

Kontrolovat a analyzovat měřené díly je možná pouze tehdy, pokud jsou naskenované data správně zarovnané vůči CAD datům. Zarovnání dat vůči sobě je důležité pro následnou automatickou extrakci dat z naskenovaného modelu, kdy program sám vyhodnotí, zda rozměry definované na CAD modelu odpovídají rozměrům na sken datech.

PolyWorks | Inspector nabízí širokou škálumetod zarovnání: Celé povrchy, nebo v průřezech Best fit | 3-2-1 zarovnání | RPS zarovnání | zarovnání pomocí virtuálních měřidel

Measure

Měří všechny požadované rozměry

Základem pracovního postupu v PolyWorks | Inspector je extrakce měřených rozměrů na díle a výpočet odchylek odpovídajících nominálním rozměrům. Díky pozoruhodné flexibilitě integrované do PolyWorks lze rozměry vybírat z naskenovaných mraků bodů, polygonálních modelů, nebo z bodů zachycených dotykovou sondou. Nominální rozměry lze také extrahovat z CAD modelu.

PolyWorks | Inspector dodává kompletní řešení, které potřebujete k extrakci a analýze.

PolyWorks | Inspector také nabízí měření v reálném čase k přesnému sestavení sestav, kontrole svítidel a přípravků pomocí dotykové sondy.

reportpolyworks

Generování inspekčních protokolů

PolyWorks | Inspector poskytuje vynikající aktualizační zpravodajskou technologii, která zaručuje přesnost zprávy a dramaticky zrychluje kontrolu více dílů.

Report se skládá ze screenshotů 3D scén a z tabulek výsledků jednotlivých prvků. Hodnoty se automaticky aktualizují, pokud se změní v projektu. Můžete tak tedy upravit parametry projektu, nebo nahradit naměřená data novými daty z jiného dílu a výsledný protokol bude automaticky aktualizován.

Sdílejte výsledky inspekce

Prohlížeč PolyWorks umožňuje vašim kolegům, manažerům a dodavatelům otvírat zdarma předané projekty a podívat se jak program měření vypadá. V prohlížeči lze také provádět základní vyhodnocení a můžete si nechat zobrazit naskenované data.

Zaujal vás PolyWorks?

Můžete nás kontaktovat telefonicky, e-mailem, nebo pomocí kontaktního formuláře. Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy a v případě zájmu připravíme nezávaznou nabídku.

Podobné produkty