K čemu lze data ze 3D skenování využít

Po naskenování dat přichází otázka: co dál budeme s daty dělat? Ve většině případů je zapotřebí po samotném naskenování dat tato data dále zpracovat do požadovaného formátu či výstupu. V předchozí kapitole jsme se věnovali výstupním formátům, které můžeme využít pro další postup.

1) Reverzní inženýrství

Pod pojmem reverzní inženýrství se skrývá pracovní proces, při kterém zachycená data transformujeme do plošného či objemového modelu čitelného pro CAD / CAM aplikace. Při převodu naskenovaných dat do 3D modelu je možné využít těchto tří cest:

  • Automaticky generované povrchy (NURBS plochy)
    Program sám nebo se zásahem obsluhy vygeneruje na povrchu polygonové sítě čtyřboké záplaty (plochy), které plně reprezentují tvar modelu a při kompletní polygonové síti vytváří objemový model. Např. umělecká díla se nedají vytvořit žádným z dostupných prvků modelování jako vysunutí, šablonování, rotace atd. Výhodou tohoto typu zpracování dat je rychlost. Nevýhodou takto vytvořeného modelu je, že následná úprava tvaru modelu nemusí být snadná. Tato cesta se hodí v případech, že model chcete dostat do CAD systému a následně ho obrábět, nebo model slouží jako podklad pro konstrukci.

Auto surface 1Auto surface 2

Ukázkový soubor IGS ke stažení ZDE

 

  • Ruční modelování
    Naskenovaná data se stejným principem jako v CAD systému přemodelují na parametrický model. Díky historii modelování a skicování lze kdykoliv model upravit bez nutnosti vytváření nového modelu. Celý proces modelování je neustále pod kontrolou přesnosti, díky možnosti zobrazení odchylek vytvořeného těla /skic vůči naskenovaným datům. Pokročilé programy na převod modelu ze skenu do CAD formátu umožňují přenos celé historie modelování do Vámi preferovaného formátu. Tento způsob je časově náročnější než varianta generování čtyřbokých ploch na povrchu modelu. Metoda je proto časově náročnější a dražší.

Tvorba 3D modelu - ruční modelování

Ukázkový soubor STP ke stažení ZDE

Ukázkový soubor X_T ke stažení ZDE

2) Kontrola naskenovaného modelu vůči CAD datům nebo jinému skenu

Naskenovaná data lze využít pro kontrolu stavu vyrobeného dílu vůči zdrojovým CAD datům nebo porovnat s jiným naskenovaným dílem. Díky této možnosti lze rychle zjistit odchylky při výrobě a prokázat, že díl je vyroben v tolerancích. Při vytváření inspekční správy lze kontrolovat rozměry, vynášet anotace v místech zvolené uživatelem, kótovat prvky v prostoru a provádět 2D řezy s odchylkami. Výsledkem celé práce je inspekční zpráva, kde jsou zobrazeny všechny kroky, které uživatel vytvořil při kontrole součásti. Inspekční zpráva může být uložena v mnoha formátech, avšak nejčastěji se používá podoba PDF. Ukázka inspekční zprávy zde. Protokol lze měnit na základě zákazníkových požadavků.

Kontrola a porovnání

3) Využití dat pro 3D tisk

Většina 3D tiskáren používá jako zdrojová data soubory ve formátu STL, které jsou výstupem z našeho skeneru. Data můžete ihned po naskenování přenést do 3D tiskárny a vytisknout repliku skenovaného dílu. Data lze případně před tiskem upravit v programech k tomu určených a následně vytisknout.

 

Záznamy Webinářů
Záznam webinářů
Odběr novinek e-mailem

Váše jméno:

Váš e-mail:

Kolik je 10 + 6? (antispam)

Kontakt

SolidVision, s.r.o.
Josefy Faimonové 11a, 628 00 Brno

e-mail: hsc@solidvision.cz
telefon: +420 533 433 111
IČ: 26280442, DIČ: CZ26280442